ให้คำปรึกษาด้านการตลาด,โรงแรม

Dr.Hotel ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ จากการเข้าไปใหัคำปรึกษาและมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาด้านการตลาดของโรงแรม  ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง รวมทั้งรับฟังการแก้ไขปัญหา และวางแผนโดยที่ปรึกษามืออาชีพ ที่มีประสบการณ์เฉพาะสายงานตรง หลักการบริหารโรงแรม การวางแผนและควบคุม เพื่อให้โรงแรมไทยมีคุณภาพเทียบเท่าโรงแรมระดับสากล Dr.Hotel เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของทีมงานมืออาชีพ ในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการจัดหาแหล่งทุน ในการทำธุรกิจ งานด้านวางแผนการตลาด งานด้านวิจัยจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรณ์ งานด้านอบรมสัมมนา งานที่ปรึกษา ด้านการวางแผนอื่นๆ

 

ทั้งนี้เรายังมีทีมงานบริหารโรงแรม ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานมากว่า 20 ปี เพื่อที่จะช่วยท่านให้ดำเนินธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ของท่านให้ดำเนินไปด้วยความก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ทั้งที่เปิดมานานแล้วหรือกำลังจะเปิดดำเนินการ เรา Dr.Hotel พร้อมที่จะเข้าไปให้คำปรึกษาทุกเรื่อง 

 

 

 

 

                                                                หลายๆท่านใฝ่ฝันอยากเปิดโรงแรมบูทีค หลายๆท่านกำลังเป็นผู้บริหารโรงแรมบูทีค หรือมีโรงแรมบูทีคในครอบครองแล้ว หากแต่การทำการขาย การตลาด และการบริหารโรงแรมบูทีค ให้ประสบความสาเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ท่านจำเป็นต้องทราบขั้นตอนที่เหมาะสมและวิธีการที่ถูกต้องในการบริหารจัดการโรงแรมบูทีคอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาพัก ให้แขกเหล่านั้นเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ที่ดีให้กับท่าน และให้พวกเขาได้กลับมาเป็นลูกค้าของท่านอีกในอนาคต หลักสูตรนี้ยังแนะนาให้ท่านทราบเคล็ดลับในการทำการตลาด การบริหารการขาย และการทารายได้ให้สูงที่สุดโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดด้วย  ***หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเปิดโรงแรมบูทีค  เนื้อหาหลักสูตร - ความรู้เบื้องต้น ความหมาย และความสาคัญของโรงแรมบูทีค - ข้อแตกต่างระหว่างโรงแรมบูทีค โรงแรมทั่วๆไปและ โรงแรมประเภท B&B - แนวโน้มของธุรกิจโรงแรมบูทีคในประเทศไทย - ปัจจัยสำคัญในการดาเนินธุรกิจโรงแรมบูทีค และการบริหารโรงแรมบูทีคให้ประสบความสำเร็จ - การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของลูกค้า - กลยุทธ์ทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์โรงแรมบูทีค - ช่องทางการขาย วิธีการหาลูกค้า และการทำรายได้ ของโรงแรมบูทีค - การสร้างความพึงพอใจและความประทับใจ ให้กับลูกค้าที่มาพัก และทาให้อยากกลับมาใช้บริการซ้ำอีก - วิธีการรับมือกับลูกค้า เมื่อลูกค้าไม่พึงพอใจ - กรณีศึกษา และถาม-ตอบ                       

Visitors: 36,250