มีโรงแรมเปิดใหม่จำนวนไม่น้อยที่เจ้าของไม่ได้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการดำเนินธุรกิจโรงแรมมาก่อนเลย แต่กล้าที่จะลงทุนจำนวนมหาศาลในการสร้างโรงแรม/รีสอร์ทของตนเองขึ้นมา เพราะมีที่ปรึกษาที่เคยมีประสบการณ์ทางด้านงานโรงแรมมาก่อน มาช่วยให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ

 

 

ผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านโรงแรมที่มาเป็นที่ปรึกษาของเจ้าของธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่นั้น เป็นผู้ที่มีอาวุโสใกล้เคียงกับเจ้าของธุรกิจ ที่เจ้าของเห็นว่าเคยทำงานโรงแรมมานาน และมีการคุยโม้โอ้อวดสรรพคุณไว้มากมาย น่าจะมีประสบการณ์ที่สามารถนำมาใช้ในธุรกิจของตนเองได้ จึงกล้าที่จะตัดสินใจควักกระเป๋าจ่ายเป็นเงินลงทุนจำนวนมหาศาลในการทำธุรกิจโรงแรมอย่างปราศจากความรู้และประสบการณ์ ในขณะที่เจ้าของโรงแรมในปัจจุบันหลายๆ แห่งอยากจะเลิกทำธุรกิจนี้ แต่ไม่สามารถเลิกได้เพราะลงทุนไปเยอะ ก็ทู่ซี้ทำธุรกิจกันต่อไป โดยอาศัยปรับปรุงและพัฒนาการบริหารกิจการโดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถทำธุรกิจต่อไปได้

 

ความสำเร็จของการบริหารธุรกิจและการตลาดโรงแรมในอดีตเมื่อ 20 - 30 ปีก่อนหน้านี้นั้น ไม่สามารถนำมาใช้กับการบริหารธุรกิจโรงแรมและการตลาดในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ได้ ผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจโรงแรมที่เคยประสบความสำเร็จอย่างสูงในอดีตที่ไม่สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ของการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมและการตลาดในยุคปัจจุบันได้ ต่างแตกกระสานซ่านเซ็นออกมาจากวงการ จะด้วยโดยการขออให้ออกเพราะไม่สามารถสนองตอบต่อแนวนโยบายใหม่ๆ ได้ หรือออกมาเองเพราะไม่สามารถปรับตัวเอง และยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ไฟแรงและก้าวทันเทคโนโลยี นวัตกรรมและมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่ที่ได้รับการศึกษามาในระดับที่สูง มีความคล่องแคล่ว คล่องตัวมากกว่า ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญทางธุรกิจเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบุคลากรเก่าแก่ที่ตกยุคและยึดติดกับความสำเร็จในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งคนเหล่านี้เมื่อออกมาก็ยังพยายามที่จะสร้างภาพของตนเองไว้ให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ ผุ้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์มายาวนาน และมีจำนวนไม่น้อยที่ผันตนเองมาเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ที่มีทุนทรัพย์ที่อยากมีธุรกิจโรงแรม/ที่พักเป็นของตนเอง เพราะความยั่วยวนจากผลกำไรที่จะได้รับจากการทำธุรกิจโรงแรมที่ได้ยินได้ฟังจากเหล่าที่ปรึกษาเหล่านี้ จนในที่สุดแมลงเม่าก็บินเข้ากองไฟกันเป็นทิวแถว

 

ในการทดสอบวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมของผู้ที่จะรับเข้ามาเป็นที่ปรึกษานั้น ถ้าอยากทราบว่าจะช่วยนำพาธุรกิจโรงแรมของท่านไปสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็วได้หรือไม่นั้น ต้องทดสอบเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในด้านการนำเอานวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการบริหารจัดการ และการบูรณาการเทคโนโยลียุคใหม่เข้ามาใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและขจัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มผลตอบแทนหรือกำไรในการประกอบการ การบริหารจัดการวิกฤติ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารรายได้ ฯลฯ ซึ่งเป็นวิธิการบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่ที่ธุรกิจโรงแรมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน หากผู้ที่จะมาเป็นที่ปรึกษาขาดวิสัยทัศน์ในเรื่องเหล่านี้แล้ว ควรที่จะต้องพิจารณาคนใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ มากกว่าการนำเอาเรื่องความสำเร็จในอดีตมาเล่าให้ฟังแต่เพียงอย่างเดียว

 

ในส่วนของที่ปรึกษาทางด้านการตลาดนั้น ถ้ามีวิสัยทัศน์และประสบการณ์ทางด้านการขายผ่านบริษัททัวร์แต่เพียงอย่างเดียวนั้นเป็นเรื่องที่ล้าสมัยไปเสียแล้ว การที่รู้จักแต่บริษัททัวร์ใหญ่ๆ ที่เน้นทางด้านกรุ๊ปทัวร์แต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีความรู้และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับช่องทางการตลาดอื่นๆ ที่หลากหลายที่มีใช้อยู่กันในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางการตลาดผ่านทางช่องทางออนไลน์ และอินเทอร์เน็ต ไม่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ Segmentation, Targeting และ Positioning และการใช้ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย (Multi-channel marketing) และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication - IMC) แต่เน้นการส่งเสริมการขายด้วยการ ลด แลก แจก แถม แต่เพียงเท่านั้น การกล่าวถึงเพียง 4P's ตามหลักการตลาดแบบดั้งเดิมแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการกล่าวถึง 4C's หรือ P ตัวอื่นๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นในธุรกิจของอุตสาหกรรมบริการ หรือตามแนวความคิดการตลาดในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่ลักษณะของที่ปรึกษาทางการตลาดที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่านสามารถแข่งขันได้ในปัจจุบัน ควรพิจารณาหาคนใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีกว่า

การมีที่ปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดที่ดี จะช่วยให้ธุรกิจโรงแรมของท่านที่ลงทุนไปอย่างมหาศาลนั้นสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และสร้างผลกำไรจากธุรกิจได้ดีและรวดเร็วกว่าการลองผิด ลองถูก ของเจ้าของกิจการที่บริหารธุรกิจโรงแรมโดยไร้แผนธุรกิจ และแผนการตลาดที่ดี เพราะการดำเนินธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการนั้น แตกต่างจากธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภคทั่วไปเพราะต้องอาศัยการสั่งสมชื่อเสียงที่ดีของธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจได้ในระยะยาว

Visitors: 36,251