เกี่ยวกับผู้บริหาร

                                                        

                                     

                                                                                                                  Thamrong Srirattanalim

      Dr.Hotel ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นโดย CEO ของบริษัทฯ คือคุณธรรมรงณ์ ศรีรัตนลิ้ม ซึ่งมีประสบการณ์ ทำงานด้านโรงแรมฯ มากว่า 20 ปี จากโรงแรมฯ ชั้นนำของไทย เพื่อที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาบุคลากร การวางระบบแบบของโรงแรมฯ และแผนทางด้านการตลาดให้กับโรงแรมที่ไม่ได้                                                                                     มีเครือข่าย ให้มีศักยภาพที่จะสามารถแข่งขันกับโรงแรมที่มื่อชื่อเสียงได้ 

                                                                                                   

                                                                                                                                                      

                                                                                     Professional Experiencess

                                                                                               Executive Summary

 

                 Over the course of my several career opportunities I have always been put into positions of high responsibility during which I have produced and delivered measurable results. Strong leadership, excellent negotiation and communication skills, conceptual and effective team player and decision making qualities were always been praised by my past employers specially in handling projects. I have full knowledge of administrative tasks, ability to observe employees performance and demonstrate working knowledge and expertise. I am confident to work in areas such as E-commerce, Sales & Marketing Communication, strategic planning & management and effective webpage marketing design.                                                            

                                                                         

                                                                                       

 

                                                                                           Core Qualifications

  -          Fast learner and self motivated to peruse new trends and knowledge

 -          Strong Leadership skills in business development, change implementation (restructuring organization) through trainings, excellent interpersonal             communication and negotiation

-          Cross functional team management, TQM, team building, team player and time & resource optimization

-          Effective Training and decision making

-          Ability to handle major projects (governmental & non-governmental)

 

                                                                                          Bachelors of Economics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand                                                                                                                                                                                                                                                                Financial Economics

                                                                                                                                                 

                                                                                          Hotel Management

 

                                                                                    Union Tower Hotel, Bangkok 1987 – 1990 
                                                                                    Executive Assistant Manager

                                                                                    The Chaleena Hotel, Bangkok 1990 - 1990
                                                                                    Executive Assistant Manager

                                                                                    The Four Wings Hotel, Bangkok 1992 - 1994
                                                                                    Executive Assistant Manager

                                                                                    Comfort Suites Airport, Bangkok 1995 - 1997
                                                                                    General Manager
 
                                                                                    Quality Suites Airport, Bangkok 1997 - 1998
                                                                                    General Manager

                                                                                    Royal Princess Hotel, Narathiwat 1998 - 2000
                                                                                    Hotel Manager

                                                                                    Royal Princess Hotel, Larn Luang 2000 – 2001
                                                                                    Executive Assistant Manager 
 
                                                                                    Royal Princess Hotel, Narathiwat 2001 - 2002
                                                                                    Hotel Manager 

                                                                                    Royal Princess Hotel, Korat 2002 – 2004
                                                                                    Hotel Manager

                                                                                    Krisdadoi Chiangmai, Chiangmai 2005 - 2006
                                                                                    General Manager

                                                                                    Patong Paragon Hotel, Phuket 2006 – 2007
                                                                                    General Manager

                                                                                    Pro Hotel Management Co., ltd., Bangkok 2007 - 2008
                                                                                    General Manager 


                                                                                    Orapin Beach Resorts Group < Koh Samui & Koh Phagan> 2008 - 2010 
                                                                                    Pariya Resort & Spa, Had-yuan,
                                                                                    Bhundaree Resort & Spa,Samui>
                                                                                    Group Director of Marketing & Business Development
                                                                                    Natural Wing Health Spa & Resort, Samui 2011 - 2012
                                                                                    Vice President Operations

     

                                                                                                                                                                                             

 

Dr.Hotel ยังมีกลุ่มผู้บริหารโรงแรมที่มีประสบการณ์ตรงจากสาขาต่างๆของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมทุกสาขาเช่น ด้านการตลาด งานต้อนรับส่วนหน้า งานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานแม่บ้าน งานด้านฝ่ายบุคล และงานด้านฝึกอบรมเป็นต้น

เรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆดังนี้

 • จัดการการตลาดแผนใหม่ อี มาร์เก็ตติ้ง
 • แก้ใขรายงานในระบบโปรแกรมของโรงแรม สำหรับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
  ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารเช่นโปรมแกรม (Comanche,Fidelio,H.I.S.)
 • การดูรายงานยอดรายรับที่เป็นเครดิตและเงินสดหมุนเวียนสำหรับผู้บริหาร
 • แก้ใขเอกสารรายงานรายรับที่เป็นเงินสดของระบบโรงแรมให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อจะได้ทราบรายรับที่เป็น
  เงินสดหมุนเวียนในแต่ละวันได้อย่างแท้จริง
 • การอ่านรายงานการขายและการตลาด
 • อบรมฝ่ายรับจองห้องพักเพื่อรองรับลูกค้าและการตลาดแผนใหม่.
 • ให้คำปรึกษาโปรแกรมโรงแรมและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ทีมงานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Dr.Hotel

 

                                                                   

 

  Pipob Hengtrakul                           Suchai Chaisukee                         Anuwat Suaklay                  

 Operation  Director                         Executive Director                      Executive Director                  

 

 

 

 

 

             ทั้งนี้ เรายังได้ร่วมมือกับนักธุรกิจเจ้าของกิจการ  The Po hotel and Ruenthip Pattaya ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Dr.Hotel Team เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าและมั่นคงยิ่งขึ้น

 

                                                                                        

                                                                         Arksorndit Chattan

                                                                    Managing Director       

                                                                  Po Hotel Pattaya and Ruenthip Pattaya

                                                                                                       087-6700311

                                                                   * Glion lnstitue of Higher Education Bulle, Switzerland.

                                                              Bachelor of Arts in Hospitality Management with Real Estate Finance                                                                                                                      and Revenue Management (Honours)

                                                             * Sydney Church of England Grammar School, Sydney, Australia.

                                                              Higher School Certificate-Australian Tertiary Admission Rank: 76.80

 

Visitors: 36,251