วางแผนธุรกิจ/การตลาด

เขียนแผนธุรกิจ  

ทีมงานของเรามีความถนัดด้านงานวางแผนการตลาด งานด้านการเงิน เพื่อนำแผนมาวิเคราะห์ ความน่าเชื่อถือเพื่อการตัดสินใจในการลงทุนต่อไป

 

รับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan

           รับเขียนแผนธุรกิจสำหรับการยื่นกู้ธนาคาร หากคุณกำลังเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในรูปแบบ SME หรือการต่อยอดเพื่อเติบโตของธุรกิจเดิม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็จำเป็นต้องใช้เงินทุนซึ่งแหล่งเงินทุนที่ดีนั้นคือการกู้จากธนาคาร หากมียอดเงินกู้ที่มากกว่า 1ล้านบาทจำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน พร้อมกับแผนธุรกิจที่เขียนอย่างละเอียดและสามารถเชื่อถื้อได้ ทีมงานของเรานำทีมด้วยที่ปรึกษาด้านการตลาดเพื่อวิเคราะห์ความน่าจะเป็น และทีมงานผู้เชียวชาญด้านบัญชีและการเงินที่จะสามารถประมาณการตัวเลขทางการเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ จัดทำแผนธุรกิจและประสานงานติดต่อยื่นกู้กับธนาคารให้ครบกระบวนการ  

            ประเมินโครงการและรายงานเพื่อพิจารณาการลงทุน ทุกการตัดสินใจทางธุรกิจ ควรต้องมีหลักฐานเอกสารที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ถึงโอกาส ความน่าจะเป็นและสรุปผลเป็นตัวเลขทางการเงินเพื่อให้เห็นผลตอบแทนที่แท้จริง ดังนั้นการประเมินโครงการสำหรับการลงทุนใหม่เป็นสิ่งสำคัญก่อนการลงทุน ทีมงานเราจะรับฟังรายละเอียดของลูกค้าและจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินโครงการที่ท่านกำลังจะลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

Visitors: 36,250