หลักสูตรเจ้าของโรงแรมมือใหม่

หลายๆท่านใฝ่ฝันอยากเปิดโรงแรมบูทีค หลายๆท่านกำลังเป็นผู้บริหารโรงแรมบูทีค หรือมีโรงแรมบูทีคในครอบครองแล้ว หากแต่การทำการขาย การตลาด และการบริหารโรงแรมบูทีค ให้ประสบความสาเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ท่านจำเป็นต้องทราบขั้นตอนที่เหมาะสมและวิธีการที่ถูกต้องในการบริหารจัดการโรงแรมบูทีคอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาพัก ให้แขกเหล่านั้นเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ที่ดีให้กับท่าน และให้พวกเขาได้กลับมาเป็นลูกค้าของท่านอีกในอนาคต หลักสูตรนี้ยังแนะนาให้ท่านทราบเคล็ดลับในการทำการตลาด การบริหารการขาย และการทารายได้ให้สูงที่สุดโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดด้วย

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  เจ้าของ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเปิดโรงแรมบูทีค 

เนื้อหาหลักสูตร

- ความรู้เบื้องต้น ความหมาย และความสาคัญของโรงแรมบูทีค

- ข้อแตกต่างระหว่างโรงแรมบูทีค โรงแรมทั่วๆไปและ โรงแรมประเภท B&B

- แนวโน้มของธุรกิจโรงแรมบูทีคในประเทศไทย

- ปัจจัยสำคัญในการดาเนินธุรกิจโรงแรมบูทีค และการบริหารโรงแรมบูทีคให้ประสบความสำเร็จ

- การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของลูกค้า

- กลยุทธ์ทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์โรงแรมบูทีค

- ช่องทางการขาย วิธีการหาลูกค้า และการทำรายได้ ของโรงแรมบูทีค

- การสร้างความพึงพอใจและความประทับใจ ให้กับลูกค้าที่มาพัก และทาให้อยากกลับมาใช้บริการซ้ำอีก

- วิธีการรับมือกับลูกค้า เมื่อลูกค้าไม่พึงพอใจ

- กรณีศึกษา และถาม-ตอบ

Visitors: 36,250