คำศัพท์โรงแรม

           
Adjoining Room หมายถึง ห้องพักที่อยู่ติดกัน  
  Conecting Room หมายถึง ห้องพักที่มีประตูภายในเปิดทะลุถึงกันได้        
  Double Room หมายถึง ห้องพักที่มี เตียงใหญ่ 1 เตียง พักได้ 2 ท่าน           
  Duplex หมายถึง ห้องชุดแบบมีบันไดขึ้นลงอยู่ภายในห้องและมีห้องรับแขก หรือ ห้องนั่งเล่น          
  Twin Room หมายถึง ห้องพักที่มี 2 เตียง แยกกัน พักได้ 2 ท่าน         
  Extra Bed หมายถึง เตียงเสริม          
  Single Bed หมายถึง เตียงนอน 1 ท่าน ขนาดเล็ก ประมาณ 36x75 นิ้ว          
  King size Bed หมายถึง เตียงนอนขนาดใหญ่ มีขนาดประมาณ 78x80 นิ้ว             
  Queen size Bed หมายถึง เตียงนอนขาดใหญ่ แต่เล็กกว่า King size เล็กน้อย             
  Hospitality หมายถึง ห้องจัดเลี้ยง หรือ ห้องรับรองลูกค้า  
  Hospitality Suite หมายถึง ห้องนองที่มีห้องรับแขกอยู่เชื่อมต่อกันใช้เป็นห้องรับรองลูกค้า           
  Single Room หมายถึง ห้องพักเตียงเดี่ยว             
  Standard Room หมายถึง ห้องพักที่มีเกรดต่ำสุดเท่าที่โรงแรมนั้นมีทั้งหมด  
  Superior Room หมายถึง ห้องพักเกรดระดับกลาง ดีกว่า Standard Room             
  Deluxe Room หมายถึง ห้องพักเกรดสูง มากกว่า Superior Room แต่ไม่ถึง Suite            
  Suite หมายถึง ห้องพักเป็นห้องชุดที่มีส่วนรับรองแขก และ อาจมีส่วนกระกอบอาหารเล็กๆภายในห้องด้วย          
  Family Room หมายถึง ห้องพักที่มีเตียงใหญ่ พักได้ 2-4 ท่าน ภายในห้อง             
  Studio Room หมายถึง ห้องพักห้องใหญ่ มีห้องน้ำภายในห้องนอน มีครัวเล็กๆ หรือส่วนประกอบอาหารภายในห้อง พักได้ 1-2 ท่าน             
  Junior Suite หมายถึง ห้องพักขนาดใหญ่ ที่มีส่วนนั่งเล่นอยู่ภายในห้องเดียวกัน             
  Penthouse หมายถึง ห้องพักที่อยู่ชั้นบนสุดของอาคารและต้องหรูหรา       
  Upgrade หมายถึง ลูกค้าได้พักห้องที่มีระดับสูงหรือหรูหรากว่าห้องที่จองไว้ โดยไม่ต้องชำระค่าบริการเพิ่ม  
  Downgrade หมายถึง การย้ายห้องลูกค้าไปยังห้องที่มีระดับต่ำกว่าที่จองไว้โดยคิดค่าบริการตามราคาห้องที่ย้ายไปพัก  
  Walk in หมายถึง ลูกค้าที่เข้าพักโดยไม่ได้จองล่วงหน้า           
  Skipper หมายถึง ลูกค้าที่ออกจากโรงแรมโดยไม่ได้เช็คเอ้าท์ หรือ ออกไปโดยไม่ได้ชำระค่าห้อง  
  Joiner หมายถึง บุคคลที่เข้าพักเพิ่มร่วมกับลูกค้า            
  Sleeper หมายถึง ห้องพักว่างที่เข้าใจผิดคิดว่ามีลูกค้าพักอยู่             
  Stay Over หมายถึง ลูกค้าที่เข้าพักต่ออีก 1 คืน หรือมากกว่าจากที่จองไว้             
  F.I.T. หมายถึง Free Individual Traveler นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพักตามลำพัง 1 ห้องหรือ 2 ห้อง โดยไม่ได้มาเป็นกลุ่ม             
  G.I.T. หมายถึง Group Individual Travellers นักท่องเที่ยวที่เข้าพัก แบบกรุ๊ป หรือกลุ่ม หมู่คณะ             
  F.O.C หมายถึง Free Of Charge คือ ฟรี! ไม่เก็บเงิน  
  Flat rate หมายถึง อัตราค่าห้องแบบขายเป็นกรุ๊ป ที่ทำการตกลงกันล่วงหน้า   
  Rack rate หมายถึง อัตราค่าห้องพักเต็ม ราคาเต็ม ที่ไม่มีส่วนลด        
  Special Offer หมายถึง ราคาพิเศษ ส่วนลดพิเศษ          
  Reservation หมายถึง การจองห้องพัก การสำรองห้องพัก        
  Day use หมายถึง อัตราค่าห้องที่ลูกค้าเข้าพักในช่วงกลางวันที่ลูกค้าชำระอัตราค่าบริการครึ่งหนึ่งของราคาปรกติ          
  Complimentary หมายถึง อภินันทนาการฟรี ไม่คิดค่าบริการ             
  Term and Conditions หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไข ที่ลูกค้าต้องทราบก่อนเข้าพัก  
  Accommodation หมายถึง การอำนวยความสะดวก           
  Facility หมายถึง สิ่งอำนวยความสะดวก  
  Recreation หมายถึง สถานที่หรือกิจกรรมสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ          
  ABF  หมายถึง อาหารเช้า แบบอเมริกัน

 Credit: http://anong-an127.blogspot.com
Visitors: 27,654