ทำความรู้จักซอฟต์แวร์หลัก ในธุรกิจโรงแรม

           

ซอฟต์แวร์โรงแรม หาซื้อได้จากที่ไหน

การสรรหาซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมมาใช้ในธุรกิจโรงแรม ปัจจุบันไม่สามารถหาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปตามร้านค้า ตามห้างสรรพสินค้าได้ ส่วนใหญ่จะต้องติดต่อกับบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์โดยตรง อย่างไรก็ตาม เราสามารถหาซอฟต์แวร์ที่พัฒนาได้ทั้งคนไทยเองและต่างประเทศ แต่ความนิยมของธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาวส่วนใหญ่ มักจะใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาจากต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะต้องการความมั่นใจและความน่าเชื่อถือว่า โปรแกรมจะสามารถใช้งานได้ตลอด ไม่มีปัญหาระหว่างการใช้งาน

ซอฟต์แวร์อะไรบ้างที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม
บทความนี้จะขอแนะนำซอฟต์แวร์หลัก 2 โปรแกรมที่เป็นพื้นฐานโปรแกรมที่ทุกโรงแรมควรจะมี เพราะเป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการห้องพัก และห้องอาหารโดยเฉพาะ ประกอบด้วย

 • ระบบบริการส่วนหน้า หรือ Front Office System
  เป็นซอฟต์แวร์หลักและสำคัญที่สุดในธุรกิจโรงแรม เพราะเป็นระบบที่ทำหน้าที่บริหารจัดการห้องพัก การรับจองห้องพัก การเข้าพัก ตลอดจนการเก็บเงินลูกค้า กรณีที่ลูกค้าแจ้งออก หรือ check-out นอกจากนี้ ยังรองรับการควบคุมและบริหารห้องพักในส่วนของแผนกแม่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการปิดห้องซ่อม การปรับสถานะห้องพัก ห้องว่าง ห้องสกปรก เป็นต้น

   


  PMS
   ย่อมาจาก Property Management System เป็นอีกเชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกโปรแกระมระบบบริการส่วนหน้า

 • ระบบเก็บเงินห้องอาหาร หรือ Point Of Sales
  เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับเก็บเงินลูกค้าที่มาใช้บริการห้องอาหาร เป็นอีกหนึ่งระบบที่มักควบคู่กับระบบบริการส่วนหน้า เพราะทั้งสองระบบจะต้องเชื่อมต่อถึงกันได้ โดยเฉพาะสามารถตรวจสอบได้ว่า ลูกค้าที่มาทานอาหารนั้น เป็นแขกที่มาพักจริงหรือไม่ (โดยปกติ ลูกค้าที่มาพักโรงแรม มักจะไม่ขำระเงินทันที หลังรับประทานอาหาร แต่จะชำระเมื่อแจ้งออก หรือ check-out)

รายชื่อซอฟต์แวร์ในธุรกิจโรงแรม

 • ระบบบริการส่วนหน้า หรือ Front Office สำหรับชื่อซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้งานในประเทศไทย ได้แก่

   

  • Opera PMS (ซอฟต์แวร์ต่างประเทศ)
  • Infor HMS (ซอฟต์แวร์ต่างประเทศ)
  • Comanche PMS (ซอฟต์แวร์คนไทย)
  • EasyFo Front Office (ซอฟต์แวร์คนไทย)
 • ระบบเก็บเงินห้องอาหาร หรือ Point Of Sales (POS) สำหรับชื่อซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้งานในประเทศไทย ได้แก่

   

  • Micros POS (ซอฟต์แวร์ต่างประเทศ)
  • Comanche POS (ซอฟต์แวร์คนไทย)
  • EasyFo POS (ซอฟต์แวร์คนไทย)

เปรียบเทียบซอฟต์แวร์ไทย กับต่างประเทศ

ซอฟต์แวร์ต่างประเทศ

 • มีความน่าเชื่อถือ และมีความเสถียรในการใช้งานสูง
 • มีมาตราฐานในการช่วยแก้ไขปัญหา แต่อาจมีปัญหาในเรื่องความล่าช้า สาเหตุเป็นเพราะต้องติดต่อไปยังต่างประเทศเพื่อขอความช่วยเหลือ  และอาจยังมีปัญหาเรื่องการสื่อสารด้านภาษาอีกด้วย
 • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้มากกว่า
 • ราคาสูงกว่าซอฟต์แวร์ในประเทศไทยค่อนข้างมาก

ซอฟต์แวร์ไทย

 • มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง (คนไทยส่วนใหญ่ยังคิดเช่นนี้)
 • รองรับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบเร่งด่วนได้ดีกว่า เพราะเวลามีปัญหา สามารถติดต่อได้เร็วกว่าเพราะอยู่ในประเทศ และสามารถสื่อสารกับทีมงาน support ได้สะดวกเพราะใช้ภาษาเดียวกัน
 • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่่นๆ ได้ระดับหนึ่ง ส่วนใหญ่จะรองรับการการเชื่อมต่อระบบอื่นๆ ของตัวเองเป็นหลัก
 • ราคาไม่แพง และสามารถต่อรองราคาได้มากกว่า

คุณทราบหรือไม่ว่า การเชื่อมต่อของซอฟต์แวร์  2 ระบบเข้าด้วยกัน เราเรียกวิธีการเชื่อมต่อนี้ว่า Interface ซึ่งรายละเอียดความสามารถของการเชื่อมต่อนี้ จะขึ้นอยู่กับว่า มีการเชื่อมต่อระบบอะไรกับอะไร จากตัวอย่างข้างต้น ระบบบริการส่วนหน้า จะมีการเชื่อมต่อกับระบบเก็บเงินห้องอาหาร ทำให้เราสามารถบันทึกรายการจากห้องอาหารเข้าสู่ระบบบริการส่วนหน้าได้โดยตรง ใช้สำหรับเก็บเงินกับลูกค้าตอน check-out

       

Visitors: 32,134